piątek, 1 grudnia 2017

1 grudnia 2017 -- Szwajcaria: umowy o pracę zawierają minimalne zabezpieczenie w przypadku niezdolności do pracy

Szwajcarskie umowy o pracę zawierają minimalne zabezpieczenia w przypadku niezdolności do pracy.

Zadbanie o wystarczające ubezpieczenie, które wypłaca gotówkę w przypadku ewentualnej i dłuższej niezdolności do pracy leży w sferze osobistych interesów każdego pracownika.

Prywatne ubezpieczenie niezdolności do pracy jest potrzebne. Oferty i informacje: Arkadiusz Kasprowski.CH http://www.ubezpieczenie.chNiezdolność do pracy - ubezpiecza się prywatnie