czwartek, 30 listopada 2017

30 listopada 2017 -- Ubezpiecz w Szwajcarii prywatnie swoją ewentualną niezdolność do pracy

Jeżeli potrafisz czytać między wierszami - to przeczytasz - jeżeli nie potrafisz - to nie zrozumiesz nawet kiedy przeczytasz. Ubezpieczam samochody. Ubezpieczam samochody w Szwajcarii. Ubezpieczyłem kilka tysięcy samochodów. Ubezpieczam również ludzi, tych ludzi do których należały te samochody oraz ich domy, mienie, mieszkania, ubezpieczenie wszelkich kosztów medycznych zwanych ubezpieczeniem zdrowotnym albo ubezpieczeniem chorobowym. Ostatnio kilku "cwanych" doradców ubezpieczeniowych w Szwajcarii wprowadza celowo ludzi w błąd. Sugerowane jest ubezpieczenie chorobowe jako ubezpieczenie na życie. Spotykam się z zapytaniami - czy robię ubezpieczenie na życie i ten zainteresowany człowiek kto mnie o to pyta ma na myśli ubezpieczenie chorobowe. 

Ubezpieczenie chorobowe nie jest ubezpieczeniem na życie.

Ubezpieczenie chorobowe ubezpiecza koszta naprawy zdrowia: koszta konsultacji lekarza, badania lekarskie, zabiegi, lekarstwa, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, rekonwalescencję etc. 

Ubezpieczenie na życie ubezpiecza osobę na jej życie. Wtedy gdy ta osoba umrze ( bez względu z jakiego powodu ) - to wtedy najbliższe tej osobie inne osoby, tj. dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo etc.
otrzymają ubezpieczoną sumę ubezpieczeniową czyli odszkodowanie


Ubezpieczenie prywatne od niezdolności do pracy nie jest ubezpieczeniem na życie ani nie jest ubezpieczeniem chorobowym - jest ubezpieczeniem, które wypłaca wynagrodzenie, pensję, odszkodowanie lub rentę w sytuacji kiedy ubezpieczona osoba nie jest zdolna do pracy, jest niezdolna do pracy.

Prywatne ubezpieczenie od niezdolności do pracy zamawiamy u mnie. Mam możliwość zrobić najtańszą ofertę na ubezpieczenie od niezdolności do pracy w Szwajcarii.

Arkadiusz Kasprowski.CH  numer telefonu komórkowego 079 669 23 32

http://www.goldenline.pl/arek-kasprowski   http://www.ubezpieczenie.ch