sobota, 4 listopada 2017

4 listopada 2017 -- Coraz trudniej jest zainwestować nie posiadając odpowiedniego kapitału.

Prywatne ubezpieczenie od niezdolności do pracy jest dostępne również bez części kapitałowej. 

Arkadiusz Kasprowski.CH
Oferty i informacje: komórka 079 669 23 32 Arkadiusz Kasprowski.CH
http://www.ubezpieczenie.ch
079 669 23 32